Pelantikan Badko HMI Jawa Barat

October 6, 2018

Pelantikan Badko HMI Jawa Barat

Pelantikan Badan Koordinasi Badko Jawa Barat

LK3 Badko HMI Jabar

December 27, 2018

LK3 Badko HMI Jabar

Advanced Training Badko HMI Jawa Barat